מצאו אותנו

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram Website

מדיניות פרטיות

מי אנחנו

 

אנחנו יריד צבע טרי לאמנות ועיצוב וזוהי מהדורת האונליין 2020 של היריד (להלן ה”פלטפורמה הדיגיטלית”) המנוהלת על-ידי הדסטארט בע”מ. היריד והפלטפורמה פותחו ונמצאים בבעלותה הבלעדית של חברת הדסטארט בע”מ. המהדורה המיוחדת הינה פלטפורמת מסחר נרחבת המאפשרת רכישה ישירה של מיטב האמנות והעיצוב הישראלים העצמאים ומספקת גם תכנים בנושאים מגוונים הקשורים באמנות ועיצוב (“השירות”). פרטים נוספים אודותינו ניתן למצוא באתר צבע טרי https://freshpaint.co.il/he.

עמוד זה מפרט, בעבור מבקרי וצרכני הפלטפורמה (“אתה”), את מדיניות החברה בנוגע לפלטפורמה, מדיניות הפרטיות, האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות המשתמשים בשירותיה, כהגדרתם להלן, וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור. העמוד כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

בעת השימוש באתר ובשאר הערוצים והאופנים בהם יש לך קשר עם החברה או מי מטעמה, אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע אישי מסוגים שונים, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי.

בטרם השימוש בפלטפורמה או מסירת מידע אישי לחברה או עבורה בערוצים אחרים, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך בפלטפורמה ובשאר הערוצים והאופנים בהם יש לך קשר עם החברה או מי מטעמה,  ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל תנאי השימוש והמכירה ולמדיניות  הפרטיות של הפלטפורמה. הפרטים האישיים נועדו אך ורק לצורך מתן ושיפור השירות שאנו מעניקים. לא יעשה בהם שימוש או שיתוף למעט בהתאם להגדרות הקיימות בעמוד זה. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור לחברה מידע כלשהו באמצעות האתר, או בכלל.

הגדרות

 

“אתר” או “פלטפורמה” – משמעו מהדורת האונליין 2020 של יריד “צבע טרי” המנוהל ומתופעל על ידינו בכתובת  www.specialedition2020.freshpaint.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהא מעת לעת;

“החוק” – חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981;

“מידע” – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד;

“מידע אישי” – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום או שהחברה תאסוף ממך בהתאם למטרת הפניה שלך לחברה באמצעות הפלטפורמה או בכל אמצעי אחר, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא”ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכו’), וכן כל מידע המהווה “מידע” ו/או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק;

“מידע אנונימי” – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו’);

“אתה” או “משתמש”  – כל אדם שעושה שימוש בפלטפורמה ומקבל מאיתנו שירות ומוסר פרטים אישיים לצורך השימוש בפלטפורמה לרבות רכישת אמנות ועיצוב;

“השירותים” – ניהול ותפעול אירועי אמנות, לרבות יריד “צבע טרי” ו”מהדורה מיוחדת 2020″ וכן ניהול האתר, כהגדרתו לעיל.

איזה מידע אנחנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

 

פרטי הקשר שלך

מידע אישי שאתה עשוי למסור לחברה. סוג המידע האישי שתמסור לחברה עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה שלשמה אתה פונה אלינו. כך למשל, פנייה באמצעות האתר בבקשה ליצור איתך קשר (באמצעות כפתור “ווטסאפ”),  תחייב אותך למסור את שמך המלא, מספר הטלפון שלך וכתובת דוא”ל; בעת רכישת פרטי אמנות במסגרת הפלטפורמה, תידרש למסור פרטי קשר שלך הכוללים גם כתובת וכן פרטי אמצעי תשלום; הוספה של פרטי כרטיס אשראי מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור המוביל ישירות לאתר של חברת הסליקה, ומידע זה אינו נשמר אצל החברה.

החברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת): יצירת הקשר עמך, ככל שמסרת לנו אמצעי תשלום לצורך רכישת פרטי אמנות נעשה שימוש במידע זה לצורך ביצוע והשלמת הליך גבית התשלום ממך, ומשלוח חשבונית/קבלה בגין ביצוע התשלום; מתן שירות והעברת הפריטים אותם רכשת.

בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והאירועים המוצעים, לשפר את האתר, למטרות תפעוליות ומטרות אבטחה וניהול סיכונים, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לפעילות החברה.

החברה תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע, לרבות באמצעות ספק מידע, למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותי החברה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך. החברה תוכל לעשות שימוש במידע לצורך הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, בין היתר, לצורך עדכונך בפרויקטים, ירידים ופעילויות נוספות מטעם החברה וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים.

כתובת המייל שמסרת לצורך רכישת אמנות אינה עוברת אוטומטית לרשימת התפוצה שלנו לצורך קבלת מידע אודות פעילות החברה. ככל שמסרת את כתובת הדוא”ל שלך לצורך הרשמה לניוזלטר ודיוורים, החברה תהיה רשאית לשלוח לך עדכונים וחדשות בקשר עם שירותינו. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מתפוצת פניות שיווקיות (ניוזלטר) באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל info@freshpaint.co.il.

מידע אישי שהחברה עשויה לאסוף ו/או לקבל מגורם צד שלישי. החברה עשויה לקבל מידע אישי אודותך מגורמי צד שלישי ו/או שותפים עסקיים המשתפים פעולה עם החברה בקשר עם הפלטפורמה, כגון גורמים המפעילים פעילויות במסגרת הפלטפורמה או הנותנים חסות, גורמים המשווקים ומוכרים פריטי אמנות עבור היריד או בזיקה אליו (להלן: “שותפים עסקיים“). במקרה כאמור, תחול עלייך מדיניות פרטיות זו, בנוסף למדיניות הפרטיות של השותפים העסקיים שלנו.

העברת מידע לצדדים שלישיים

 

החברה משתפת פעולה עם קבלני משנה וגופים עסקיים המופעלים ע”י צדדים שלישיים, המספקים לחברה שירותים ו/או תמיכה לצורך אספקת השירותים והפעלת הפלטפורמה. ידוע לך ואתה מסכים כי לחיצה על סמלילים (אייקונים) מסוימים באתר עשויה להוציא אותך מהאתר ותעבור ישירות לאתר של ספק השירותים הרלבנטי. כמו כן, ידוע לך כי החברה תהא רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים, כמפורט להלן :

 1. לספקי מחשוב ענן (שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל) לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה.
 2. לספקי תוכנה למיניהם, המספקים לחברה שירותי מחשוב, תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע; לספקים שונים המספקים לחברה שירותים בקשר עם הפלפורמה, לרבות חברת הפרסום והשיווק של היריד, ספקי סליקה, גורמים המנהלים פרוייקטים במסגרת האירועים, כגון “פרוייקט הגלויה הסודית”, בתי תוכנה המספקים לחברה שירותי תפעול וכו’.
 3. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ”י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ”י כל דין.
 4. במקרה של מיזוג, רכישה, רה ארגון וכיוצ”ב של החברה, לרבות במקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את עסקיה ו/או מסרה את הפעלתו של יריד כלשהו לצד שלישי.
 5. ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או מסירת המידע לחברה באופן אחר אתה נותן הסכמתך מדעת לכך.
 6. החברה מתחייבת כי העברת מידע לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

איסוף מידע אנונימי

 

כאשר אתה עושה שימוש בפלטפורמה, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך השימוש באתר, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.

המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו’.

החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות להלן (כפי שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר; (ה) התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה; (ו) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.

החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון.

כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

 

 1. עוגיות הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
 2. לידיעתך, לצורך אספקת חלק מהשירותים החברה משתמשת בתוכנות צוברות מידע, כגון עוגיות וכו’ (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי “Cookies” ו/או “עוגיות“) לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 4. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies, וכן במדיניות העוגיות של אאוטברין הזמינה בכתובת – https://policies.taboola.com/en/cookie-policy/

אבטחת מידע

 

 1. החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור במאגרי המידע שלה מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס להגנת מידע שתמסור לחברה (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).
 2. לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר או רוכש כרטיסים או פריטי אמנות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו’), על מנת להגן על מידע אישי שלך.
 3. לתשומת ליבך, כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות הפרטים המזהים הנדרשים בעת הכניסה (למשל – דוא”ל ו/או הסיסמא שלך, לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בהם) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.

שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

 

 1. ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה בקשר עם מטרת איסוף המידע וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ”י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ”י כל דין).
 2. הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא”ל info@freshpaint.co.il ואנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם לחובות המוטלות עלינו עפ”י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.

קטינים

 

השירותים המסופקים על ידי החברה מיועדים לבגיר (מעל גיל 18) ואינם מיועדים לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), השימוש בשירותים מותר בכפוף להסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס שלך. עם זאת, עצם שימושך באתר ו/או הצטרפות לרשימות הדיוור של החברה ו/או השתתפות בפרויקטים כגון “פרוייקט הגלויה הסודית”, יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהאפוטרופוס החוקי שלך לעשות שימוש זה.

צור קשר

 

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פניה אלינו ב- info@freshpaint.co.il ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.

תפריט נגישות

X